Taula participativa d'esports: dialoguem i cocreem per l'esport a Pollença

Institució
Ajuntament de Pollença
Data
Maig 2020-en curs

Quin és l’encàrrec?

Des de l’àrea de participació ciutadana de l’Ajuntament de Pollença, encapçalada per Mateu Soler, s’encomanà a la Bombeta un treball d’assessorament i dinamització per a la constitució d’una taula d’entitats esportives amb l’objectiu de promoure l’esport conjuntament i resoldre de manera dialogada i positiva els conflictes.

La finalitat del pla de treball plantejat, fou la celebració d’una “Taula d’esports” , on es convoqués
a totes les entitats esportives del municipi de Pollença, per a aconseguir els següents
objectius :
● Promoure l’esport de manera conjunta per part de totes les entitats.
● Elaborar una estratègia per a solucionar els problemes de manera multilateral.
● Millorar les relacions i convivència entre les entitats.
● Sistematitzar la comunicació amb l’Ajuntament.
● Establir el sistema/canal informatiu que pugui servir a les parts per a conèixer els criteris i
decisions que es prenen per part de l’Ajuntament i així treballar sobre la base de la transparència i
la confiança.
● Resoldre de manera positiva i dialogada els conflictes.
● Promoure i crear un espai de diàleg, participatiu i transversal on poder crear
coneixement mutu i consensos de futur.

Com ho férem?

L’estratègia que seguírem fou dividida en dues fases. La primera, d’aproximació a la realitat per conèixer l’estat general de les principals dinàmiques que envolten dia a dia als clubs. Així, es va treballar amb les parts per així, poder obtenir una anàlisi conjunta de la situació que ajudés a concretar les necessitats, interessos i dificultats existents.

La segona, de creació d’un espai que permetés millorar els vincles, fer xarxa i afavorir les relacions.

Quins resultats obtinguérem?

El primer debat participatiu es va produir en el mes de Juliol de l’any 2020 entre les persones representants de les entitats diverses i va permetre respondre a dos interrogants fonamentals.

-Per una banda, què som com a taula, quins valors aportem a la societat i quins objectius tenim?

-Per l’altra, quins reptes i oportunitats sorgeixen tant per un club en particular com per totes les entitats en el context postcovid i quines eines tenim per afrontar aquests reptes?

La resposta a la primera qüestió que es plantejà fou que les entitats esportives eren plenament conscients de la tasca i funció que duien a terme com a agents socialitzadors en la promoció de valors com el companyerisme, els hàbits saludables i la integració, entre d’altres, i en que aquesta dinàmica vagi en benefici de la cohesió social.

En segon lloc, les entitats esportives esmentaren que el principal repte davant d’aquest nou context era la supervivència econòmica i un conformisme positiu, això és, una dosi de paciència i acceptació de la realitat actual. Així doncs, la major oportunitat era la de recuperar la motivació i la intensitat dels usuaris i usuàries a través de la cooperació entre entitats, el diàleg i la voluntat, entre d’altres.

 

Es va consensuar que la taula era útil i profitosa i que es tenia la voluntat de continuar amb aquest format de deliberació. Degut a les circumstàncies de la COVID-19 no s’han pogut fer més taules pel momnet, però es preveu que entre febrer i març del 2021, sempre que la situació ho permeti, se’n celebrarà una altra.