fbpx
Select Page

Visibilitzem veus, drets, espais públics. Co-creem. Incloem. Sumem!

INNOVACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Eines i estratègies per afrontar els reptes que planteja l’administració pública i millorar la seva gestió.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Disseny, execució i avaluació de projectes que promouen la inclusió de la perspectiva ciutadana. (Pressuposts Participatius, Dinamització Sociocultural, Urbanisme Participatiu…)

TECNOLOGIES DE L'EMPODERAMENT I LA PARTICIPACIÓ

Anàlisi de necessitats tecnològiques i propostes d’actuació per a la millora de la comunicació i la participació.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Definició participada de polítiques públiques, sectorials o plans de govern (diàgnosi participada, definició de línies estratégiques i proposta d’actuacions)