Seleccionar página

INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA

Treballem amb l’administració pública per construir espais més democràtics a partir de metodologies participatives i d’innovació social. Oferim eines i estratègies per millorar estructures, processos, planificació i pràctiques.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Disseny, execució i avaluació de projectes que promouen la inclusió de la perspectiva ciutadana en les polítiques públiques

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

Dissenyem i desenvolupem formacions a mesura sobre  els reptes que afronten les administracions públiques alhora de governar i gestionar els assumptes de la seva competència

 

TECNOLOGIES PER L'APODERAMENT EN LES TEP

Anàlisi de necessitats tecnològiques i propostes d’actuació per a la millora de la comunicació i la participació.

 

INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA

Eines i estratègies per millorar la governabilitat i gestió de les administracions públiques.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Disseny, execució i avaluació de projectes que promouen la inclusió de la perspectiva ciutadana. (Pressuposts Participatius, Dinamització Sociocultural, Urbanisme Participatiu…).

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

Formació i capacitació sobre els reptes que afronten les administracions públiques alhora de governar i gestionar els assumptes de la seva competència.

TECNOLOGIES PER L'APODERAMENT EN LES TEP

Anàlisi de necessitats tecnològiques i propostes d’actuació per a la millora de la comunicació i la participació.