Afrontar converses dificils, fer visible el que impossibilita el treball col·laboratiu, donar la benvinguda a la diversitat són alguns dels principis que regeixen el nostre funcionament

La facilitació des de la perspectiva sistèmica permet obtenir coneixement i eines pràctiques per a cohesionar equips de treball 

Del grup a l’equip

Del grup a l’equip

Des de la #facilitació, acompanyam als #grups a caminar cap a la identitat d’ “#equip”. Un cop feta la transició, anam percebent la fenomenologia del comportament de l’equip a través de síntomes, situacions, comportaments…en els que se manifesten patrons i obstácles que, en la majoria de cops, no són conscients i dificulten l’ #eficiència de l’equip així com la seva #cohesió interna.

read more