Programa per Administracions més efectives

Institució
Administracions públiques
Data
Continu

Administracions Efectives: reflexions

Des de La Bombeta us volem compartir una reflexió sobre alguns reptes de l’administració pública que ha experimentat en aquesta inèdita situació causada per la COVID-19 i plantejar-vos algunes eines, recursos o possibles solucions que, ben segur, us poden ser útils en aquests temps que ens toca viure de canvis, reajustaments i nous paradigmes.

RESILIÈNCIA DE LA COVID-19: HEM ESTAT A L’ALTURA com a ADMINISTRACIÓ?

REPTES…

La missió de l’administració pública, entre d’altres, és la d’estar i treballar al servei de la ciutadania. Emperò, les inèrcies del dia a dia, la jerarquia, els reglaments, l’aversió al risc, el curt terminisme polític i la burocràcia poden dificultar aquesta escomesa.

Quan encara no havíem superat la crisi de confiança de la societat envers lo públic que arrastràvem d’ençà dècades i estàvem abordant-ho a partir de la introducció de noves metodologies més participatives, obertes, transparents i inclusives, apareix la pandèmia de la COVID-19 que fa aturar tot el procés d’apropament i de construcció de noves xarxes de relacions.

……………………………………………………………

Per altra banda, se li suma que la transcendència de la COVID-19 exigeix una organització més flexible, adaptable a canvis constants, resilient i àgil que permeti respondre a les necessitats socio-econòmiques emergents i mutables. Aquest podria ser un dels principals aprenentatges que se’n deriven d’aquesta pandèmiaMés encara, l’Administració ha d’acceptar que tal escomesa no pot ser unilateral i individual. Per endegar aquesta situació complexa es necessita, més que mai, incorporar el coneixement i la intel·ligència ciutadana (emprenedoria, teixit associatiu, acadèmia, sector educatiu,…) per a, d’aquesta manera, incloure les necessitats, demandes, talent i creativitat a les mesures plantejades des del sector públic i que siguin realment efectives i útils.

…………………………………….

PERÒ, L’ADMINISTRACIÓ, HA RESPOST D’AQUESTA MANERA?
………………………………………

SOLUCIONS…

Davant d’aquesta reflexió, per a que l’Administració pugui alinear-se amb la missió d’estar al servei ciutadà, calen processos i metodologies d’innovació democràtica que facilitin un procés de canvi de cultura organitzativa i de funcionament que, actualment, demostren estar obsolets i, en molts casos, d’esquenes a la societat.

Una manera d’iniciar aquest camí, és començant des de dintre, amb les pròpies organitzacions, incorporant maneres DE TREBALLAR per projectes o plans estratègics de forma més participativa, estructurant la feina a partir de xarxes de col·laboracions efectives, amb fluxos d’informació àgils, que generin un treball integrat entre disciplines, ric, creatiu que reflecteixi el fet d’estar al servei de la ciutadania i de les seves demandes, i no al contrari.

El lideratge, en aquest procés d’innovació és fonamental, però no un lideratge jeràrquic i unilateral, sinó el que sap entregar-se al propòsit del seu equip, acompanyant-lo en els processos de treball i de canvi que experimentin, motivant-los i servint d’inspiració per a la resta de l’equip.
Igualment, la incorporació d’un model basat en “xarxes” que es basin en principis com:
– Govern obert.
– Treball transversal o intersectorial.
– Agilitat (reducció de traves burocràtiques).
– Col·laboratiu en la manera de treballar i prendre decisions.
– Tecnològic, incorporant les noves tecnologies com a mitjà per aconseguir índex d’eficiència majors. 

………………………………………….
PERÒ COM PODEM TRASLLADAR TOT AIXÒ A LA PRÀCTICA?

……………………………………………..

Des de La Bombeta oferim un acompanyament per remar en pro d’aconseguir que les Administracions siguin més efectives i que els esforços s’acoblin en les maneres de treballar en aquest sentit. Podem començar per un Pla estratègic o per un projecte concret que requereixi la col·laboració de diverses àrees i sectors. Concretament, t’ajudem a crear un mètode de treball ordenat, sistematitzat que aborda els següents ítems: 

Com liderar-ho, repartint el pes i responsabilitat de les accions i garantint una implicació de tot l’equip.
-Com gestionar-ho, a partir d’un sistema organitzatiu de reunions d’equip i seguiment virtual.  
-Com garantir-ne el seu seguiment i compliment, a partir d’un conjunt d’indicadors i visualització d’índex de compliment. 
-Com repartir les tasques de cada actuació. Qui fa què?
-De quina manera l’anem reformulant i avaluant per a que s’adeqüi a la realitat canviant.
-Com retre comptes a la ciutadania. 

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informem de tots els detalls sense cap compromís!