Plà d’actuació municipal d’Artà 2015-2019

Plà d’actuació municipal d’Artà 2015-2019

Plà d'actuació municipal d'Artà 2015-2019 Disseny, coordinació i impuls d'un procés de participació i deliberació ciutadana amb l’objectiu d’elaborar un Pla d’Acció Municipal 2016 – 2019 i 2020-2023 (PAM). Aquest PAM preten ser un document realista que s’ajusti a les...