Full de ruta 2020-2023 de participació ciutadana. Govern de les Illes Balears.

Amb l’objectiu de desenvolupar la Llei autonòmica de Consultes populars i processos participatius aprovada l'any 2019 pel Parlament de les Illes Balears, hem treballat amb la Direcció General de Participació Ciutadana del Govern Balear per dissenyar el Full de ruta 2020-2023 que ha d'establir les actuacions que es desenvoluparan en matèria participativa en els pròxims anys.
Tipus
Procés participatiu; pla estratègic
Lloc
Govern de les Illes Balears
Data
2020

L’elaboració del Full de ruta, similar al d’un Pla estratègic, s’ha basat en un procés participatiu que ha permès la planificació de les actuacions que s’han dut a terme entre tots els actors i actores implicades. L’objectiu ha estat el d’incorporar la major pluralitat de veus possibles atès que seran aquestes qui finalment l’empraran. Per aquest motiu, s’han obert espais deliberatius -similars als d’un laboratori d’idees- que han permès identificar eixos estratègics de treball i consensuar propostes concretes a implementar per cada eix.

 

Aquests espais deliberatius compleixen una doble funció: pedagògica i participativa. La primera implica submergir als actors en la dinàmica de treball de la democràcia deliberativa: diàleg, consens, empatia, escolta activa, cocreació… La segona, està relacionada amb la confecció i execució conjunta entre tots els actors del document estratègic. D’aquesta manera s’ha intentat obtenir un document consensuat, obert, transparent i pragmàtic que sigui avaluable en totes les seves dimensions al llarg del temps.

Per més informació, consulteu el Blog d’aquesta pàgina web, on hi apareixen els detalls tècnics.

També, podeu adreçar-vos al web http://www.caib.es/sites/participacio/ca/iniciatives_qua_estam_fent/ secció, Full de ruta (a l’esquerra).