Consell d'Illa Menorca

Des de la Direcció Insular de Participació Ciutadana del Consell de Menorca es sol·licita el servei d’assessorament i acompanyament a La Bombeta per a la constitució d’un Consell d’Illa. Aquest, pretén esdevenir un espai permanent de participació, debat i treball col·laboratiu sobre els assumptes més rellevants de l’Illa i serà constituït per un conjunt de persones que representen varis sectors de Menorca.
Tipus
Òrgan de participació
Espai participatiu
Lloc
Consell Insular de Menorca
Data
2020-2021

El Consell Insular de Menorca va encomanar a La Bombeta una tasca d’acompanyament, facilitació i assessorament per a la posada en marxa del Consell d’Illa, un espai participatiu permanent format per una pluralitat d’actors i actores estratègiques que representen distints sectors i perfils de l’Illa.

El Consell d’Illa pretén ser un òrgan d’assessorament i enriquiment de les polítiques i debats que ocorren en el sí del Consell Insular. La novetat que introdueix aquest espai participatiu, a banda de la seva metodologia, nous mecanismes de decisió i consens i nous rols i figures en les dinàmiques de treball, és la figura del/de la ciutadana escollida a partir del sorteisme, un mecanisme que garanteix la representativitat de la població de l’illa a partir d’un sorteig on persones ciutadanes estan convidades a formar-hi part. 

Per tal d’incidir en aquesta representativitat cal tenir en compte aspectes socioeconòmics, gènere, edat i localització geogràfica. D’aquesta forma, el sorteig permet ampliar el radi de les persones participants, permetent que persones que es senten lluny de les institucions, puguin aportar-hi la seva veu i evitant biaixos de gènere, socioeconòmics, etc. 

El procés per a la constitució i acompanyament d’aquest òrgan, que vol ésser semblant als conseil de citoyens francesos, comptarà amb l’equip tècnic de La Bombeta amb alinace amb la cooperativa  Bauma. L’equip tècnic facilita les trobades i assessora els equips de treball, coordinar internament el procés i realitzar anàlisis entre d’altres. El grup impulsor està format per membres de la Direcció Insular i Presidència i s’encarregarà de ser el referent polític de l’òrgan i de validar i matisar les questions que vagin sortint al llarg del procés. 

Atès que ens trobem en un context canviant i complex degut a la situació de la pandèmia, La Bombeta creu que la millor recepta per afrontar aquests reptes és abordar-los des d’una perspectiva col·laborativa i de treball conjunt. La resposta és pensar en col·lectius els problemes de la comunitat.