Consell d'Infants de Porreres

Disseny, impuls i dinamització de l'òrgan de participació política infantil de Porreres, que garanteix el dret de l’infant a ser escoltat i tingut en compte en la vida social i comunitària del seu entorn proper.
Tipus
Consell d’infants
Lloc
Porreres
Data
2017-2018
Administració municipal
Durant un curs escolar vàrem impulsar i dinamitzar el Consell d’Infants del poble, com a espai permanent de participació que permet que els nins i nines puguin articular, a partir d’una reflexió prèvia, totes les idees i inquietuds que tinguin sobre el seu municipi. Durant aquest curs escolar treballàrem els drets de la infància. A partir de metodologies participatives i d’intervenció sociocomunitària, es varen tractar temes com estereotips en el gènere (dret a la protecció), la pobresa (dret a la supervivència i desenvolupament), l’assertivitat,  etc. Aquestes trobades es complementaven amb dinàmiques a l’aula. Finalment els i les membres del Consell prepararen una Diada de la Infància que es va celebrar a final de curs, amb jocs educatius i amb valors, de manera que es divulguessin els drets treballats.