El futur de la plaça a la es nostres mans, Sencelles

Procés participatiu en el que es va posar a debat i es varen consensuar els elements que calia tenir en compte alhora de dissenyar la reforma de la plaça de Sencelles.
Tipus
Urbanisme participatiu
Lloc
Sencelles
Data
2017
Administració municipal

“El futur de la plaça a les nostres mans” fou un procés participatiu  que va consistir en la creació de distints espais de debat i trobada entre la ciutadania que permetessin deliberar sobre les expectatives, visions i preferències respecte com havia de ser la nova Plaça reformada. 

La intenció fou la de recollir tot un seguit d’acords i consensos sobre els usos i elements estètics que havia de contemplar la futura plaça, que, posteriorment, permetessin orientar als/a les professionals tècnics/ques encarregats/des de fer-ne el disseny de la reforma. 

Amb el procés, l’equip de govern va pretendre acostar les decisions municipals a la ciutadania de Sencelles i corresponsabilitzar-la amb la definició del seu entorn.