Facilitació de l'Assemblea Jove de Pollença

Treballam amb l’àrea de Participació Ciutadana i Joventut de l’Ajuntament de Pollença facilitant l’Assemblea Jove, un espai de debat, identificació de reptes i cocreació de propostes pels i les joves del municipi La finalitat és aconseguir que aquest òrgan sigui el màxim decisor en matèria juvenil. També, pretendre la implicació directe del jovent tant en els afers que els involucren com en d’altre del poble. Així, s’aconsegueix una forma innovadora d’elaborar polítiques públiques atès que s’aposta per una perspectiva integradora, plural i transversal.
Tipus
Espai participatiu
Lloc
Ajuntament de Pollença
Data
2019-2020-en curs

L’Assemblea jove permet desplegar dinàmiques de participació ciutadana on els i les participants s’immergeixen en els mecanismes de la democràcia deliberativa atès que els espais que s’obrin són similars als laboratoris d’idees. Amb aquests, s’aconsegueix una doble funció: pedagògica i participativa. Un altre aspecte clau que acompanya aquest procés que vol ser consensuat, plural, integrador i pragmàtic és l’avaluació i la rendició de comptes tant pel que fa als objectius com per l’explicació als joves de la forma en que s’ha actuat i els efectes que s’han produït.

 

Els objectius de l’Assemblea de Joves són:

  1. Representar la joventut de Pollença amb l’objectiu de poder defensar els seus interessos de la manera més real posible, aglutinant també les associacions juvenils que existeixin.
  2. Fomentar l’associacionisme juvenil perquè esdevinguin plataformes des d’on generar transformacions en positiu a nivell social.
  3. Treballar en xarxa entre les persones membres i també, amb l’Ajuntament, des de la concepció que es tracta d’un mecanisme eficient, representatiu i enriquidor.
  4. Generar discurs crític que permet empoderar al jovent i fer sentir la seva veu en el poble en distintes matèries i assumptes.

La seva tasca ha comportat la creació d’una mesa intersectorial de joventut formada per personal tècnic de serveis socials, educació, mediació, festes, medi ambient…de manera que es puguessin donar resposta a les propostes suggerides pel jovent del poble. 

L’Assemblea de joves ha estat un espai que, per les circumstàncies actuals de la pandèmia, n’ha vist entorpit el seu desenvolupament. S’ha intentat fer trobades virtuals, sense tant d’èxit. Cal doncs, quan la situació millori, continuar amb aquest espai de debat de forma presencial per assolir els objectius marcats.