Jornada sobre joves emprenedors/es al municipi de Pollença

Tipus
Facilitació de grup
Lloc
Pollença
Data
2020

El passat desembre de l’any 2020 es va realitzar una fira de joves emprenedors/es del municipi de Pollença al centre Miquel Capllonch. La intenció va ser la de inspirar a d’altres joves, de llançar-se en el món de l’emprenedoria en aquests temps incerts marcats per la COVID-19. Des de l’àrea de participació ciutadana en vàrem formar part a través de la realització d’una dinàmica que tenia dos objectius:

1. generar networking entre les persones assistents;

2. A partir d’un debat obert, consensuar vuit tips clau per emprendre un negoci amb èxit, en base a  les seves experiències.

Es va facilitar un debat que va tenir una durada d’una hora, on a partir de preguntes instigadores, les persones assistents, amb experiències i backgrounds distints, anaven aportant la seva visió que s’anava complementant amb la dels demés. Les i els joves que venien com assistents, també podien formular les seves preguntes i dubtes. 

Els tips que es consensuaren foren els següents:

 

1. Rodejar-se de persones expertes i referents que puguin servir d’inspiració (mentors/es, formació adequada, referents, persones cap).

En aquest primer punt consideraren fonamental la formació i la preparació prèvia en el seu àmbit empresarial, així com rodejar-se de persones que en sabien més del sector, per poder-se inspirar

 

2. Estudi de viabilitat.

Abans d’emprendre un projecte comentaren la necessitat de tenir clara la seva viabilitat, fent un estudi que permeti indagar sobre les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces de la seva situació en els aspectes econòmics, tècnics, legals, de mercat que permetin la consistència de l’empresa.

 

3. La importància d’aportar en el producte un valor afegit que prové d’una part personal i autèntica de l’emprenador/a.

Aquella idea que es vulgui emprendre i posar en pràctica cal que formi part de les inquietuds i anhels de la persona que les emprèn, que provingui i reflecteixi la seva autenticitat i que aquesta serveixi per aportar un valor afegit que d’altres productes similars, no tenen..

 

4. Estratègies de difusió.

Cal tenir en compte la popularitat i el grau de coneixement que és te d’una marca o idea en el seu èxit. En aquest sentit, es precís emprendre aquelles estratègies de difusió que caminin en aquesta direcció, com xarxes socials, boca a boca, promocions, etc.

 

5. Orientació de les xarxes socials en funció del negoci.

Atès que l’ús de les xarxes socials varia en funció de variables com l’edat, el gènere i els estudis, entre d’altres, i que cal escollir la xarxa social adequada per difondre el teu producte, cal orientar l’estratègia comunicativa a aquelles xarxes que permetin treure-li el màxim potencial a la teva idea.

 

6. Claredat en els propòsits.

Cal diferenciar el propòsit principal pel qual l’empresa té raó de ser i es funda per acomplir-lo dels diferents objectius que vagin sorgint a curt i mitjà termini. És necessari mantenir els propòsits vius i clars.

 

7. Creure i tenir confiança amb la intuïció que ens mou a voler crear el projecte (pressentiment).

Fa referència a la part més emotiva del llançament del projecte, cal creure i tenir confiança amb la idea que ens mou a llançar el projecte i lluitar per aquesta de forma constant.

8. Assumir les responsabilitats que implica ser una persona empresària.

Cal tenir en compte les avantatges i desavantatges que comporten el treball per compte pròpia en tots els nivells: responsabilitat econòmica, responsabilitat en totes les accions, flexibilitat horària, disponibilitat en cas de malaltia, maternitat, etc.