Llei Serra de Tramuntana Servei d'Ordenació del Territori (Consell Insular)

Disseny, impuls i facilitació del procés participatiu que permetés la introducció de totes les sensibilitats, necessitats i expectatives possibles a la futura Llei Serra de Tramuntana.
Tipus
Procés participatiu
Lloc
Mallorca
Data
2021
Administració insular Consell Mallorca

Des de La Bombeta vàrem acompanyar en el Servei d’Ordenació del Territori del Consell de Mallorca, en el marc del procediment d’elaboració d’un text articulat de proposta de llei de protecció del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO (LdST),  a un procés de participació amb la finalitat d’escoltar, deliberar i construir la proposta de llei.

 

El procés va començar per març 2021 i el maig del mateix any es va completar la primera i segona fase, amb un treball previ de diagnòstic i sessions informatives que tenien l’objectiu d’explicar el contingut i les diferents fases del mateix. Durant el mes de juny es va desenvolupar la tercera fase de debat i aportació de propostes o fase deliberativa que va consistir en 4 sessions de temàtica diferent:

  • governança i cooperació interadministrativa,
  • mesures de protecció del paisatge cultural declarat per la UNESCO,
  • promoció, turisme i gestió de visites i,
  • instruments d’ordenació i gestió.

Un cop finalitzada la fase deliberativa, a principis de juliol, va tenir lloc una sessió enfocada a concretar i començar el procés de presa de decisions, tenint en compte totes les propostes i alternatives exposades en les sessions anteriors. Tots els documents tècnics extrets d’aquesta fase varen ser enviats a les persones participants.

Per setembre del mateix 2021, es va realitzar la quarta i quinta fase de devolució i avaluació que va consistir en una sessió de treball amb la Direcció Insular d’Ordenació del Territori en la que es varen valorar totes i cadascuna de les més de 90 propostes que s’havien recollit en la fase deliberativa. Concretament, es va estudiar la seva viabilitat i adequació en el marc de la Llei Serra i la manera en que aquestes serien introduïdes o no. Finalment, es va fer una avaluació de tot el procés, tant pel que fa els continguts obtinguts, com les actuacions dutes a terme, la coordinació i comunicació de tot plegat així com l’assoliment de fites participatives que indiquen l’amplitud i representativitat de la participació realitzada.