Revisió i actualització del Reglament de participació ciutadana de Llucmajor

Tipus
Procés participatiu
Lloc
Llucmajor
Data
2020

En el marc de revisió i actualització del reglament de participació municipal, el passat mes de maig realitzarem dos tallers participatius -un amb el perfil tècnic i l’altre amb el polític del consistori- amb l’objectiu de delimitar els límits del nou marc normatiu que ha de regir la participació ciutadana. 

Aquesta experiència formativa i informativa pot ser la pedra angular d’una nova cultura participativa al municipi que, sens dubte, ha d’anar acompanyada de voluntat política, formació i -com tota política de pública- de recursos econòmics. En aquest sentit, ambdós perfils -polític i tècnic- concorden en els beneficis de la pràctica participativa tant pel que fa a l’organització interna del consistori (comunicació intrainstitucional i creació d’objectius comuns) com amb la relació amb els ciutadans independentment de si estan associats o no (pluralitat de veus i cohesió social).

De forma més concreta, s’apunta que les dinàmiques participatives més importants del nou reglament han de ser:

a) la realització anual d’una audiència pública.

b) processos participatius sobre assumptes cabdals al municipi (urbanisme, cultura, festes, mobilitat).

c) la consolidació d’una comissió permanent de participació que vetlli sobre la qualitat i transparència dels processos.

d) la participació dels ciutadans en els plens en distinta modalitat.

e) la regulació de consells territorials en els tres nuclis poblacionals del municipi.

f) la creació de consells sectorials de les àrees susceptibles de ser deliberades.