Servei de dinamització de l'àrea de salut, Marratxí

Disseny i execució del pla de promoció de la salut, dotant de contingut l'àrea de salut de l'Ajuntament i transversalitzant l'element salut a totes les altres àrees. Aquest pla està basat en l'equitat de les actuacions per entorns (barris, centres educatius...), la participació comunitària i l'apoderament de les persones per a que elles mateixes siguin les pròpies propulsores de la seva salut.
Tipus
Dinamització d’àrea
Promoció de la salut
Lloc
Ajuntament de Marratxí
Data
2016-2019

Hem aconseguit que l’Ajuntament de Marratxí des de l’any 2018 s’adhereixi a l’estratègia de promoció de la salut i prevenció del Sistema Nacional de Salut, amb l’objectiu principal de promocionar la salut de la població. L’estratègia “Salut a totes les polítiques”, que és una iniciativa de la Unió Europea i conforma una de les seves prioritats, proposa que la salut i els seus determinants es tinguin en compte a l’hora de definir polítiques públiques sectorials no sanitàries (com educatives, socials, de medi ambient…).

Aquesta Estratègia proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions identificades com a bones practiques, dirigides a promocionar la salut, actuant sobre factors com l’activitat física, l’alimentació, el tabac, l’alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en els que viu la població i amb una vocació d’universalitat de les intervencions.

Quan parlem de salut, sovint pensem en afeccions o malalties. Però hem d’entendre la salut d’una manera molt més àmplia, com un estat de benestar físic, mental i social. La millora de la salut de la població no passa per incrementar únicament els serveis sanitaris, sinó que té a veure amb els estils de vida, les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques i socials. La salut, doncs, cal potenciar-la a través de mesures amb dimensió mediambiental, esportiva, de serveis socials i educatius, i fins i tot econòmica.