Taula de teixit productiu al municipi de Pollença

Des de l’àrea de comerç i mercats de l’Ajuntament de Pollença, en col·laboració amb l'àrea de participació ciutadana, es sol·licita a La Bombeta un servei d’assessorament i dinamització per a la constitució d’una taula de teixit productiu que aglutini als principals actors i actores en aquest sector del municipi.
Tipus
Procés participatiu
Lloc
Pollença
Data
2020 – en curs

La Taula es configura com un espai de participació, identificació i cocreació de 
necessitats i estratègies conjuntes per activar o millorar el sector productiu en el municipi i la seva relació amb l’Ajuntament, com a agent facilitador de propostes i plataforma de relació.

La justificació d’aquesta tasca es troba en la necessitat de coordinar i alinear la veu
del teixit productiu per incentivar que siguin promotors de propostes i accions que
responguin a les seves necessitats. Un enfocament on la co-responsabilització entre Ajuntament i i actors/es producitius/es sigui compartida.

Aquest espai de debat té cura tant del procés (les relacions entre membres,
mètodes per arribar a consensos, llibertat i igualtat d’expressió, cura del grup) com
dels resultats (acords que es consensuin).

Una de les accions més rellevants que ha portat a terme fou la co-elaboració d’un Pla d’ocupació i desenvolupament local 2021-2021 pel municipi de Pollença. A la jornada de treball, es varen fer grups petits per afavorir el diàleg i el sorgiment de la creativitat. Sortíren idees molt novedoses que actualment s’estan posant a la pràctica.  

 

Aquest espai deliberatiu és facilitat a partir de la combinació tècniques de 
facilitació amb la finalitat de donar protagonisme al diàleg, a l’entesa, a la pluralitat
de punts de vista i assolir un sistema per la presa de decisions que sigui democràtic
i equilibrat.

La constitució d’una Taula del teixit productiu suposa una oportunitat per fomentar un teixit
empresarial més cohesionat i inclusiu. Les tècniques participatives permeten
que tothom hi pugui participar, aportant el seu coneixement i punt de vista. Durant el
procés es creen espais de deliberació conjunta que permeten contraposar visions
distintes i fomentar la comprensió i la empatia.

També contribueix a la recerca del consens , incloent el màxim de sensibilitats i
necessitats a les decisions finals i funcionant com a mecanisme preventiu del
conflicte.