Taula d’entitats esportives de Pollença

Facilitació d’un espai participatiu per deliberar entre entitats del sector i instigar el treball col·laboratiu a favor de la promoció de l’esport en el municipi.
Tipus
Espai participatiu
Lloc
Pollença
Data
2020

En el municipi de Pollença estem facilitant una taula d’entitats esportives, un espai participatiu per fomentar el diàleg, el treball col·laboratiu i la importància de prioritzar l’interès General a favor de l’esport.

Té l’objectiu de:

  1. Servir com a lloc de trobada i consens per a la deliberació d’assumptes relacionats amb l’esport (horaris, espais, protocol d’actuació….).
  2. Vetllar per la promoció de l’esport en el municipi.
  3. Coordinar les entitats per que estiguin més informades de les activitats de cada una i per impulsar actuacions conjuntes en l’àmbit esportiu.
  4. Millorar la comunicació amb la regidoria d’esports de l’Ajuntament.

La seva funció és principalment, la de reflexionar sobre l’activitat física i la pràctica esportiva en general i detectar reptes i problemàtiques comuns i deliberar/generar respostes creatives per a que es puguin abordar.

També té la intenció d’esdevenir una plataforma que proposi i impulsi projectes d’intervenció per a la promoció de l’activitat física i l’esport al territori, tot creant una xarxa de coordinació i cooperació entre els clubs/entitats/associacions esportives de Pollença, a partir d’un sistema de comunicació permanent i estable.